Renovera är kul men arbetsamt

I november 2018 köpte jag ett hus i Arvika. Jag flyttade in i mars 2019 och började genast göra om det efter min smak och mina behov.


Att huset lutat 18 cm i ena hörnet i ett halvsekel har inte hindrat folk från att trivas här. Men jag blev sjösjuk så det var bara att beställa höjning. Det är ett timmerhus så det var inte svårt för byggfirman, bara ett spännande uppdrag sommaren 2019.

 

Huset har två skorstenar, och för att dessa inte skulle brytas av under höjningen måste huset kunna glida fritt längs dem. Därför bröts golv och tak upp nästan överallt runt skorstenarna, mest runt den som är närmast det sjunkna hörnet.

 

Byggmästare Eriksen gjorde 21 hål tvärs genom två ytterväggar för att lodrätt fästa timmerbjälkar som dels höll ihop väggarna vid lyftet, dels han ställde domkrafterna under.


I offerten ingick inte återställning av huset, så det blev mycket efterarbete för mig, och ibland för inhyrda snickare. Men det var det värt.

Djurlivet är inte märkvärdigt. Bra sniglar och sådana som äter allt. Insekter, enstaka fjärilar och några få fågelarter trots mina fyra holkar, mest sparvar, kajor och skator. Tvestjärtar, gråsuggor och bålgeting. Igelkottar såg jag första åren. Grannen har mött en grävling på tomten.

 © All rights reserved.

Artfool & Lena Adamina Waldau.

Info: artfool@telia.com

Trädgården var tråkig: ordentligt klippt gräsmatt, en stor ungersk syrén och ett rosenhagtornsträd. Rejäl häck runt om: syrén längs gatan, men blandat mot grannarna.


Någon gräsmatta finns inte längre, för jag lämnade gräsklipparen i förra huset eftersom jag beslutat följa rådet att skapa äng. Jag ska lära mig slå med lie, men hittills har gräset fått växa utom i den inramade sittplats jag ordnat. Där har jag använt eltrimmer och häcksax. Småfåglar äter gräsfröna på vintern.


Det blir emellertid inte äng, eftersom här är sjöbotten, alltså tung och kall lerjord. Förvisso är den näringsrik men inte vad ängsväxter drömmer om. Fast insekterna gillar maskrosor liksom alla prydnadsväxter jag planterat runt min nya veranda. I mina uppbyggda sängar med lecablock runt om trivs honungsrosor, rosenbönor, slingerkrasse och annat utmärkt.