artfool nr 2/2011

 

 

 

      

   

                                                                                                 

 

© All rights reserved. Artfool & Lena Adamina Waldau. Info: artfool@telia.com

Detta grafikprojekt med plastfilm utgår från skuggor kastade av en liten skissartad skulptur avsedd att visa ett dansande par. Skuggorna klargör att paret är argsint, att parterna slåss med varandra. Dansen är en kamp om positioner och för distans, inte en dans i kärlek.

Skuggor avslöjar aspekter som ljuset inte kan belysa. Skuggor är lika levande och aktiva som föremålen i sig. De är dessutom oundgängliga. Skuggor är inte den negativa, overkliga, sidan av en tänkt verklig värld. Skuggvärlden har ett eget formspråk och egen färgskala.

      Hem