artfool.se nr 1/2012

    Hem

                                                        

Denna lilla butik i Hammamet, Tunisien, är smakfull i dubbel bemärkelse: samman-ställningen av färger och former är skön, alltså estetisk, och varorna i den är smakfulla; det finns inte en ankommen eller rutten grönsak, inte ett misslyckat färgmöte, inga brister i helheten.

Det är få som har samma förmåga att skapa helhet av tusentals detaljer och otaliga nyanser som denne grönsakshandlare i Hammamet. Jag sa berömmande till ägaren:

- Vous êtes un veritable artiste!

Efteråt undrar jag varför jag inte i stället sa:

- Du är en riktig grönsakshandlare!

Jag skäms över min reflex att förminska grönsakshandlares yrkesområde genom att lyfta ut den skönhetsupplevelse butiksägaren bjuder, och flytta den till konstens förment högre och värdefullare sfärer. När ett arbete bedöms som gott, som väl utfört, har det estetiska kvaliteter och det gäller inom alla yrken. Det finns estetiska uttryck utanför konsten liksom i den, precis som det finns konst utan estetik, ibland därför att konstnären inte söker det estetiska, ibland därför att konstnären inte lyckas skapa estetiska uttryck.

Jag fotograferade den lilla butiken oktober 2010, och gläds åt att den, enligt kontakter på orten i januari 2015, har klarat sig genom revolutionen.

                                                                                                                                       

  

                          

 

 

 

 

 © All rights reserved. Artfool & Lena Adamina Waldau. Info: artfool@telia.com