Besvikelsernas landskap

 Hem

Jag berättar detaljerat om småborgares liv och villkor i tio landskap i södra halvan av Sverige från 1800 till 1960. De jag berättar om hörde varken till adel, prästerskap eller bönderna. Några var borgare i stad i klassisk mening, men de flesta platsade inte i ståndshierarkin. Alla jag berättar om har funnits, några få lever ännu.


På gott och ont: de var utan ärvda fastig-heter, utan de omtalade rötter som håller människor fast vid en torva. De var flytt-bara, flexibla, satsade på utbildning och civilisation, läste och engagerade sig i sam-hällets utveckling.


De hade inget annat val än att satsa framåt i ungdomen, och för de flesta gick det bra några decennier. Många drabbas dock av bakslag: konkurser, handikapp, arbetslös-het, fattigdom. Men de ger inte upp.


Jag berättat lika mycket om kvinnor som om män, vilket innebär att det är ovanligt mycket information om kvinnors liv och villkor i "borgerligheten".

A4-versionen av "Besvikelsernas landskap" består av två böcker. Eftersom jag lagt in så många illustrationer blev den tryckfärdiga pdf-en för tung för tryckeriet. Jag måste alltså dela upp boken i två halvor, där förordet finns i första delen, medan efterord, noter och litteraturförteckning finns i den andra. Det är trots allt bra med uppdelningen, för det är lättare att hantera dessa två böcker, än om det blivit en kolossaltung lunta. Nedan ser du några av uppslagen.


A5-boken har 413 sidor och 1 358 fotnoter. Det är samma fotnoter i A4-versionen, som har 285 sidor fördelade på böcker.


A5-boken har ISBN 978-91-8020-752-2. I A4-versionen har bok 1 ISBN 978-91-8020-867-3 och bok 2 978-91-8020-901-4.


Vill du

köpa en bok?


A5-boken kostar 200 kronor plus porto. A4-böckerna kostar 500 kronor plus porto; A4-böckerna säljs bara tillsammans.


Jag har ännu inte slutit något lageravtal med Publit, som tryckt böckerna, utan har upplagan hemma. Du får kontakta mig via eposten artfool@telia.com med din beställning. Via Bokbörsen och Steneby antikvariat i Dals Långed kan du också köpa verken. 


© All rights reserved. Artfool & Lena Adamina Waldau. Info: artfool@telia.com