artfool nr 3/2014

  

"Skuld" är namnet på min allra första film, senare omdöpt till "Lagningar". Den handlar om att laga kläder, något som de flesta människor i världen måste lägga tid på. Det är bara de allra fattigaste, de som inte ens har något att laga, eller material att laga med, som "slipper", och så förstås alla som är tillräckligt rika för att köpa nytt i stället. Till den senare gruppen tycks många svenskar höra idag, för när jag berättar för bekanta att jag lagar underbyxor och strumpor förvånas de. "Det finns ju så billiga underbyxor att köpa." Det är som om miljöfrågor, råvaruförsörjning, energibrist, barnarbete och möjligheterna att skänka  sina pengar till katastrofoffer inte har med våra trasiga kläder att göra. Många är emot konsumtionssamhället, men begreppet är så abstrakt att det inte anknyter till vår vardag.

 

     

 

Skuld är namnet på en av nornorna, som enligt vikingatron satt vid världsträdet Yggdrasils fot och spann öden för både enskilda och hela världen. Men en skuld är också något vi i de rika länderna har till alla de människor som har mindre, eftersom vårt välstånd förutsätter att vi tar mer än vår rättmätiga del av världens goda (utsugning). Att minska sin medverkan i konsumtionen är ett sätt att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

Filmen "Lagningar" blev uttagen till Helsingborgs konstförenings Nordiska salong på Dunkers kulturhus hösten 2014 och visades alltså där. Den är 40 minuter lång, stillsam men innehållsrik.

© All rights reserved. Artfool & Lena Adamina Waldau. Info: artfool@telia.com

 

  Hem