artfool nr 3/2014   

 

 

 

 

Farbror som femåring. Farbrors far i köket. Farbror saknade svaveldoften som vuxen när han flyttat till storstaden. Han talade om den med längtan.

  

Vykortet överst på sidan är stämplat 1913. De två under översiktsbilderna har jag inget årtal på, men de är nog från 1920-30-talen, dvs från farbrors barndom.

                                                                                                                                                                                    

© All rights reserved. Artfool & Lena Adamina Waldau. Info: artfool@telia.com

 

Cisternen på Svanö

Den här oljecisternen på Svanö har några hembygdsentusiaster rengjort på insidan så att den nu kan användas för konserter. Jag beundrar människor som orkar genomföra sådana projekt.

Akustiken är härlig, med väldigt lång återklang. Jag besökte den i april  inom ramen för den ljudkonstkurs jag i vår gått på Hola folkhögskola. Jag spelade in härliga ljud, men får näppeligen något ljudverk klart till konstvandringen i Dalsland 29 maj - 1 juni.

Svanö är en ö i Ångermanälven där förr skogsindustrin var livaktig, folk trängdes i arbetarlängorna, svavelångorna trängde in överallt och överheten levde gott. Till de bättre bemedlade hörde min farbrors familj.

 Hem