artfool.se nr 1/2013

Kvinnor över hela världen har mycket att bära bokstavligen och bildligt. Kvinnor arbetar överlag mer än män och har nästan alltid mindre betalt. Vad värre är: en stor andel kvinnor lever otryggt, hotade av mäns makt och våld både hemma och i det övriga samhället.

Tyvärr tycks tryggheten minska i många länder: i Egypten har "en hemsida med en digital karta där kvinnor via sms och sociala medier kan anmäla sexuella övergrepp och trakasserier" (Svenska Dagbladet 31 januari 2013, sid 16-17) blivit nödvändig. Enligt Ia Wadendals artikel var det på 80- och 90 talen skamligt att ge sig på kvinnor, men Mubaraks regim "rekryterade gäng som hade till uppgift att sexuellt attackera de kvinnor som deltog i oppositionens protester" 2005. Sedan dess har trakasserier av kvinnor blivit vardag. Majoriteten av de sexuellt trakasserade kvinnor var klädda i slöja, så anpassning till religiösa eller manliga maktkrav är inget skydd. 

 

För kvinnor finns det bara en väg: sammanhållning och ständig kamp mot manliga strategier som ska ge män all makt, alla tillgångar inklusive kvinnor, all frihet.

 

Jag försöker formulera kvinnors bördor i en skulpturgrupp. Det är en utmaning tekniskt, innehållsligt och konstnärligt. Lera är inte ett idealiskt material för skulpturer som har tyngdpunkten högt upp och som har smala ben att stå på. Å andra sidan är lera lätt att arbeta med och lätt att ändra i. Det är också lätt att återvinna material från skulpturer som misslyckats, förutsatt att de ännu inte är brända.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

© All rights reserved. Artfool & Lena Adamina Waldau. Info: artfool@telia.com

 

  Hem