artfool september 2018

 

 Hem

Fosterland?

Konstnärskollektivet NotQuite i Fengersfors i Dalsland ordnade två sommarutställningar 2018.Båda utgick från begreppet fosterland och ställde frågorna: Vad är ett fosterland? Vilka associationer ger ordet? Vem bestämmer vilka som har vilket fosterland? Behöver vi ett fosterland? Jag deltog i båda.


Till utställningen i Åmåls konsthall gjorde jag en vepa som visar hur en lag mot tiggeri kan formuleras - det är tyvärr många, politiker och andra, som tycker att det vore bra med en sådan lag. Du kan läsa min text som pdf här, och ser ett foto från utställningen till vänster. Framför vepan fanns plats för en tiggare.

Till utställningen på NotQuite gjorde jag ett eget land, Mitt land, bakom kaféet. Det blev inte så stort, eller särskilt frodigt - sommaren var för varm och jordlagret för tunt. Men staketet blev tydligt liksom de skyltar som betonade att bara behöriga personer fick komma in i Mitt land. Faktiskt var skyltarna så avskräckande på håll att en del konstintresserade inte vågade sig fram till verket, i tron att det fanns farliga elektriska ledningar där ...


Du kan läsa de svenska skyltarna i bifogade pdf här. De handlar om vems landet är: bara mitt, mångas eller kanske kapitalets. En fråga är vilka som styr landet, en annan om det finns något bra med gränser. Gränslöst är en bra tanke, men hur ska vi avgränsa vilka som får rösta i valen, vilka som ska betala skatt här, och vilka som ska få dra nytta av skatterna om vi inte har några gränser?

©  All rights reserved. Artfool & Lena Adamina Waldau. Info: artfool@telia.com

Köp mina grafiska verk genom Grafik i Väst. Medlem i Bildupphovsrätt